+2 səs
158 baxış
Terminlər, Sözlər bölməsində

Feminizm nə deməkdir? 

4 Cavab

+1 səs
 
Qadınların bütün vətəndaş hüquqları ilə təmin olunması, qadın diskriminasiyasının aradan qaldırılması uğrunda mübarizə, ictimai-siyasi hərəkat.
Feminizm hərəkatı.
XVIII əsrdə Fransada və Şimali Amerikada genişlənən bu hərəkat XIX əsrin 2-ci yarısında vüsət alıb. 1925-ci ildə Beynəlxalq Feminist Təşkilatlarının Birləşmiş Daimi Komitəsinin, 1934-cü ildə Beynəlxalq Qadın Təşkilatlarının Əlaqələndirmə Komitəsinin yaradılması ilə nəticələnib.
+2 səs
Çox zaman bu termindən qadınların azadlıq uğrunda hərəkatının əsasında duran cinslərin bərabərliyi nəzəriyyəsini ifadə etmək məqsədilə istifadə olunur. Lakin daha çox onu geniş şəkildə cinslərin hüquq bərabərliyi təsəvvürlərinə əsaslanan qadın hüquqlarının müdafiəsi üzrə müxtəlif hərəkatlar kimi izah edirlər.
+1 səs
XVIII əsrdə Fransada və Şimali Amerikada genişlənən bu hərəkat XIX əsrin 2-ci yarısında vüsət alıb. 1925-ci ildə Beynəlxalq Feminist Təşkilatlarının Birləşmiş Daimi Komitəsinin, 1934-cü ildə Beynəlxalq Qadın Təşkilatlarının Əlaqələndirmə Komitəsinin yaradılması ilə nəticələnib.
+1 səs
Qadınlara kişilərlə bərabər hüquqlar verilməsi uğrunda mübarizə aparan ictimai hərəkat.

Geniş mənada feminizm həyatın istisnasız olaraq bütün sahələrində qadınlarla kişilərin bərabərliyinin təmin edilməsi uğrunda mübarizə, dar mənada isə qadınların diskriminasiyasının aradan qaldırılması məqsədi daşıyan hərəkat anlamında işlənir. XVIII əsrdə yaranmış bu hərəkat XX əsrin 60-cı illərindən etibarən xüsusilə inkişaf edib.

Oxşar suallar

0 səs
5 cavab
soruşub 17 Mayda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 23 Apreldə anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
0 səs
0 cavab
soruşub 22 Apreldə anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 28 Martda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 12 Martda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
...