+3 səs
153 baxış
Terminlər, Sözlər bölməsində

“Tolerantlıq” sözü hansı mənanı ifadə edir?

4 Cavab

+1 səs
 
dini dözümlülük, yəni digər inanc və əqidələrə dözümlü yanaşma mənasını. Tolerantlıq insan hüquqları və vicdanı ilə bağlıdır. Tolerantlıq üçün həm də irqçilik, terror və ekstremizmin qəbul edilməməsi xarakterikdir.
0 səs
Fərqli fikirlərə, adət-ənənələrə, inanclara, həyat tərzinə, rəylərə dözümlü münasibət.

T. jurnalistin ən müxtəlif informasiya mən­bələri ilə sayğılı münasibəti, bütün şəra­it­lərdə obyektivliyini qoruyub saxlaması, qə­rəzə və tərəfkeşliyə yol verməməsi üçün lazım olan mühüm keyfiyyət, fikir müxtə­lifliyinin və plüralizmin təmin olunmasının əsas şərtidir.
0 səs
Fərqli fikirlərə, adət-ənənələrə, inanclara, həyat tərzinə, rəylərə dözümlü münasibət.
0 səs
Fərqli dünyagörüşünə, həyat tərzinə, davranış və ənənələrə dözümlü münasibət.

Oxşar suallar

+2 səs
2 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
3 cavab
soruşub 10 Yanvarda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 09 Yanvarda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 09 Yanvarda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
3 cavab
soruşub 03 Yanvarda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
...