+2 səs
688 baxış
Terminlər, Sözlər bölməsində

Diafraqma nədir?

3 Cavab

+2 səs
 
tək əzələ olub, döş qəfəsini qarın boşluğundan ayırır. Tənəffüsün təmin edilməsində mühüm rola malik olan bu əzələvi arakəsmə ağciyərlərin gərilməsində mühüm rol oynayır.
+1 səs
1. Anatomiya. Döş boşluğu ilə qarın boşluğu arasında olan pərdə. □ İnsanın diafraqması.
2. Optik cihazlarda daxil olan işıq şüalarını azaldıb-çoxaltmaq üçün dairəşəkilli pərdəcik. □ Fotoaparatın kamerasına düşən işığın miqdarı diafraqma vasitəsilə nizama salınır.
+1 səs
Optik cihazlarda obyektivdən keçən işıq selinin diametrini məhdudlaşdıran qeyri-şəffaf arakəsmə.

Oxşar suallar

+2 səs
2 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
3 cavab
soruşub 10 Yanvarda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 09 Yanvarda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 09 Yanvarda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
3 cavab
soruşub 03 Yanvarda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
...