+2 səs
235 baxış
İnternet, Kompüter bölməsində

Kraker və xaker kimlərə deyilir?

1 cavab var:

+1 səs
 
Krakerlər informasiya texnologiyaları ilə yüksək səviyyədə işləməyi bacaran və bu bacarıqlarından pis məqsədlər üçün istifadə edən (məsələn, viruslar yaratmaq, hər hansı veb saytları dağıtmaq və s.) şəxslərdir. Xaker dedikdə informasiya texnalogiyalar sahəsində yüksək səviyyədə ixtisaslaşmış və kompyuter sisteminin fəaliyyətinin əsaslarından anlayan şəxs başa düşülür.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 25 Dekabrda, 20 anonim İş, Karyera, Peşə bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 25 Dekabrda, 20 anonim İş, Karyera, Peşə bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 25 Dekabrda, 20 anonim İş, Karyera, Peşə bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 25 Dekabrda, 20 anonim İş, Karyera, Peşə bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 07 Yanvarda, 20 anonim İnternet, Kompüter bölməsində
...