+2 səs
168 baxış
Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində

Yer kürəsində canlı həyatın yayıldığı coğrafı təbəqə necə adlanır və buraya nələr daxildir? 

1 cavab var:

0 səs
Biosfer: ozon səthinə kimi atmosferin bir hissəsi litosferin üst hissəsi, əsasən aşınma gedən qabığı və bütün hidrosfer daxildir. Biosferin ümumi qalınlığı 40 km-ə çata bilər.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
+2 səs
2 cavab
soruşub 26 Yanvarda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
0 səs
0 cavab
soruşub 26 İyunda anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+2 səs
1 cavab
...