+2 səs
149 baxış
Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində

Qədim şərq ölkələri hansılardır?

1 cavab var:

+1 səs
 
Misir, Babilistan, Assuriya, Çin və Hindistan.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
...