+3 👍
163 👀
Fəlsəfə, Dərkedilməyən

İslam dininə görə Allahın dörd böyük mələyi hansıdır?

1 Ответ

+1 👍
Cəbrayıl, Mikayıl, Əzrayıl, İsrafil.
...