+2 👍
140 👀
Fəlsəfə, Dərkedilməyən

Atasız olaraq doğulan peyğəmbər hansıdır?

1 Ответ

0 👍
Atasız olaraq doğulan peyğəmbər Həzrəti İsadır
...