+1 👍
174 👀
Fəlsəfə, Dərkedilməyən

Kalvinizm nədir? 

1 Ответ

0 👍
Reformasiya dövründə Van Kalvin tərəfindən İsveçrədə  yaradılmış dini cərəyan Kalvinizm adlanırdı

Похожие вопросы

+1 👍
1
+1 👍
5
+1 👍
1
0 👍
1
14/04/21 anonim
...