+1 səs
554 baxış
Fəlsəfə, Dərkedilməyən bölməsində

İcma nədir?

5 Cavab

0 səs
 
1. Bir səslə qəbul edilmiş qərar.

2. Bir neçə kənd və ya obadan ibarət dairə.

3. Eyni millətdən və ya eyni təriqətdən olan adamlar.
0 səs
görkəmli müsəlman alimlərinin şərhində Quranın kəlamlarının konkretləşdirilməsi.
0 səs
1. Arxaizm. Hər hansı bir ərazi daxilində yaşayan əhalinin özünüidarə hüququna malik birliyi, təşkilatı.
Kəndli icması.
2. Arxaizm. Cəmiyyət, təşkilat, məclis, ittifaq.
Dini icma.
3. Arxaizm. Camaat.
..icmanın bir o qədər xoşuna gəldi ki, pərdənin axırında “afərin” sədası göyə çıxdı.. (F.Köçərli).
0 səs
Konkret ərazidə kompakt yaşayaraq müəyyən özünüidarəetmə hüquqlarına ­sa­­­hib olan, yaxud eyni milli, dini mənsu­biy­yətə, digər ümumi dəyərlər sisteminə ma­lik əhali qrupu.
0 səs
1. İnsanların kollektiv mülkiyyət əsasında istehsal vasitələrinə, digər əmlaka, eləcə də tam və ya qismən özünüidarəyə malik olduqları ənənəvi sosial təşkilatlanma forması.

İcmanın müxtəlif növləri (nəsli, qonşuluq, ailə və s.) insan cəmiyyətinin inkişafının erkən mərhələsində geniş yayılıb. Bir çox ölkələrdə icmalar hətta quldarlıq dövründə və feodalizmdə də mövcud olub. Kapitalizmin inkişafı ilə əlaqədar onlar tədricən dağılmağa başlayıb.

2. Ortaq inanclara, demoqrafik göstəricilərə və s. malik toplumlar; məs.: şəhər kommunaları, kənd cəmiyyətləri, dini və milli cəmiyyətlər və s.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
soruşub 03 Fevralda, 21 anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 30 Dekabrda, 20 anonim Fəlsəfə, Dərkedilməyən bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 30 Dekabrda, 20 anonim Fəlsəfə, Dərkedilməyən bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 30 Dekabrda, 20 anonim Fəlsəfə, Dərkedilməyən bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 30 Dekabrda, 20 anonim Fəlsəfə, Dərkedilməyən bölməsində
...