+1 👍
157 👀
Fəlsəfə, Dərkedilməyən

Qiyas nədir?

1 Ответ

0 👍
oxşarlığa əsaslanmaqla analogiya ilə həll.

Похожие вопросы

+1 👍
1
+1 👍
1
+1 👍
5
0 👍
1
14/04/21 anonim
...