+1 səs
146 baxış
Fəlsəfə, Dərkedilməyən bölməsində

İudaizmin müqədddəs kitablarından biri olan Talmud hansı dillərdə yazılmışdır və o, hansı hissələrdən ibarətdir? 

1 cavab var:

+1 səs
 
Talmud İbrani və arami dillərdə yazılmışdır. Kitab üç hissədən ibarətdir: Mişna, Qüds Gemarası, Babilistan Gemarası.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 17 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 30 Dekabrda, 20 anonim Fəlsəfə, Dərkedilməyən bölməsində
+2 səs
1 cavab
...