+1 👍
156 👀
Fəlsəfə, Dərkedilməyən

Hansı peyğəmbər səbri ilə xatırlanır? 

1 Ответ

0 👍
Həzrəti Əyyub
...