+1 səs
176 baxış
Fəlsəfə, Dərkedilməyən bölməsində

Türk xalqlarından hansılar xristian, iudaizm, şamanizm və buddizmə etiqad edirlər? 

1 cavab var:

0 səs
Çuvaş və qaqauzlar xristian, yakutlar, dolqanlar və xakaslar şamanist, karaim və krımçaklar iudaizm, uyğurların böyük bir hissəsi isə buddizm dininə inanır.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
0 səs
1 cavab
soruşub 22 Oktyabrda, 19 anonim
+1 səs
1 cavab
...