+2 👍
262 👀
Elm, Təhsil, Dillər

Geoloji cədvələ daxil olan eralar və onların dövrləri necə adlanır? 

1 Ответ

+2 👍
 
Лучший ответ
1. Arxey, 2. Proterozoy, 3. Paleozoy dövrləri: kembri, ordevik, silur, devon, daş kömür (karbon), perm, 4. Mezozoy dövrləri: trias, yura, təbaşir, 5. Kaynazoy dövrləri: paleogen, neogen, antropogen.
...