+1 səs
117 baxış
Elm, Təhsil, Dillər bölməsində

Geoloji cədvələ daxil olan eralar və onların dövrləri necə adlanır? 

1 cavab var:

+1 səs
 
1. Arxey, 2. Proterozoy, 3. Paleozoy dövrləri: kembri, ordevik, silur, devon, daş kömür (karbon), perm, 4. Mezozoy dövrləri: trias, yura, təbaşir, 5. Kaynazoy dövrləri: paleogen, neogen, antropogen.
...