+2 səs
146 baxış
Fəlsəfə, Dərkedilməyən bölməsində

Dünyanın hansı görkəmli şəxsiyyətləri psixi cəhətdən xəstə olub epilepsiyadan, psixopatiyadan və şizofreniyadan əziyyət çəkmişdir? 

1 cavab var:

0 səs
Petrarka, Molyer, Flober, Dostayevski, İsgəndər, Sezar, Napoleon epilepsiyadan, Jori Sand, Mikellancelo, Bayron, Höte psixopatiyadan, Platon, Dekart, Paskal, Nyuton, Kant, Emerson, Darvin, Nitsşe, Spenser şizofreniyadan.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
+1 səs
1 cavab
+1 səs
1 cavab
+1 səs
1 cavab
...