+2 👍
149 👀
Fəlsəfə, Dərkedilməyən

Tarixi qaynaqlarda yer alan “Epimenides paradoksu”nun mahiyyəti nədən ibarətdir? 

1 Ответ

+1 👍
 
Лучший ответ
Kritli filosof və şair Epimenides demişdir: “Bütün Kritlilər yalançıdır”. Bu söylənilənin doğru olduğunu qəbul etsək, özü də Kritli olan Epimenidesin yalançı olmasını qəbul etməliyik. Əgər o, yalançıdırsa, dediyi həmin ifadə də yanlış olmalıdır. Hər bir halda söylənilən bu fikrin həm doğru, həm də yanlış olması nəticəsinə gəlmək olur.
...