+2 səs
278 baxış
Şəxslər, Tarix bölməsində

Sasani dövlətinin kimlər hökmdarları olmuşdur? 

1 cavab var:

+1 səs
 
I Ərdəşir, I Şapur, Firuz, Balaş, 1 Xosrov Ənuşirəvan, IV Hörmüz, Il Xosrpv Pərviz, II Yəzdəgərd Sasani dövlətin hökmdarları olmuşdur

Oxşar suallar

+2 səs
4 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
+2 səs
1 cavab
+2 səs
2 cavab
+2 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
+2 səs
1 cavab
...