+2 👍
323 👀
Şəxslər, Tarix

Azərbaycan tarixində baş vermiş “Qızılqaya xəyanəti” nə ilə bağlıdır? 

1 Ответ

+1 👍
 
Лучший ответ
Kartli-Kaxetiya çarı II İraklinin onunla ittifaq bağlamış Qarabağ, Gəncə, Qaradağ, İrəvan və Naxçıvan xanlarını 1752-ci ilin mart ayında hiylə yolu ilə Gəncə yaxınlığındakı Qızılqaya deyilən yerdə əsir alması. Hacı Çələbi xan İraklinin qoşununu məğlub edərək əsir götürülmüş xanları azad etmişdi.
...