+2 səs
89 baxış
Şəxslər, Tarix bölməsində

Muş döyüşü nə vaxt, kimlər arasında olub və nəticəsi nə olmuşdur? 

1 cavab var:

+1 səs
 
Muş döyüşü 1467-ci il noyabrın 11-də Muş düzündə Qaraqoyunlu Cahanşahla Ağqoyunlu Uzun Həsən arasında baş vermiş,. Uzun Həsən qalib gələrək Ağqoyunlu dövlətinin təməlini qoymuşdur. Bu döyüşlə Qaraqoyunlu dövlətinin varlığına son qoyuldu.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
+1 səs
1 cavab
+1 səs
1 cavab
...