+1 səs
216 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

Vasoli̇p dərmanı 

1 cavab var:

0 səs
Vasolip 10mq: Təsiredici maddələr: 1 tabletin tərkibində 11,2 mq kalsium-atorvastatin (10 mq Atorvastatinə ekvivalent) vardır. Köməkçi maddələr: kalsium-karbonat, maqnezium-stearat, təmizlənmiş talk, mikrokristallik sellüloza, laktoza, opadray YS-1-7040 şəffaf, natrium kroskarmelloza. Vasolip 20mq: Təsiredici maddələr: 1 tabletin tərkibində 22,4 mq kalsium-atorvastatin (20 mq Atorvastatinə ekvivalent) vardır. Köməkçi maddələr: kalsium-karbonat, maqnezium-stearat, təmizlənmiş talk, mikrokristallik sellüloza, laktoza, opadray YS-1-7040 şəffaf, natrium kroskarmelloza. Vasolip 40mq: Təsiredici maddələr: 1 tabletin tərkibində 44,8 mq kalsium-atorvastatin (40 mq Atorvastatinə ekvivalent) vardır. Köməkçi maddələr: kalsium-karbonat, maqnezium-stearat, təmizlənmiş talk, mikrokristallik sellüloza, laktoza, opadray 03-B5-2858 sarı, natrium kroskarmelloza, kolloidal susuz silisium 4-oksid.
Təsir mexanizmi. Atorvastatin sintetik hipolipidemik maddədir. O, HMQ-KoA reduktazanın (3-hidroksi-3-metilqlutaril anhidrazanın kofermentinin) inhibitoru olub, xolesterin biosintezini məhdudlaşdırır

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...