+1 səs
151 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

Vita-miner Junior vitamini

1 cavab var:

0 səs
Aktiv maddələr: 10 ml siropda 20 ml siropda A vitamini 400 mkq 800 mkq D3 vitamini 2,6 mkq 5,2 mkq E vitamini 4,4 mq 8,8 mq B1 vitamini 0,7 mq 1,4 mq B2 vitamini 0,8 mq 1,6 mq B6 vitamini 0,9 mq 1,8 mq B12 vitamini 0,8 mkq 1,6 mkq PP vitamini 7,8 mq 15,6 mq C vitamini 47,5 mq 95,0 mq Fol turşusu 99mkq 198,0 mkq Pantoten turşusu 3,1 mq 6,2 mq Biotin 0,06 mq 0,12 mq Rutin 1,0 mq 2,0 mq Köməkçi maddələr: su, şəkər, vitaminli qarışıq, nabat aromatı, susuz limon turşusu (turşuluğun tənzimləyiçisi), huaro kitrəsi (qatılaşdırıcı), kalium sorbat, ksantan kitrəsi (qatılaşdırıcı), fruktoza, etilendiaminüçsirkə turşusunun kalsium dinatrium duzu (sabitləşdirici).
Vitaminer Yunior uşaq orqanizminin düzgün inkişafı üçün vacib olan vitaminlərlə zəngindir. Vitaminlər böyük bioloji dəyərə malikdir. Onlar orqanizmdə çoxsaylı biokimyəvi proseslərin tənzimlənməsində iştirak edir, yorğunluq və zəiflik zamanı qüvvətləndirici təsir göstərir, immunitetə, fiziki və əqli iş fəaliyyətinə müsbət təsir göstərir. Preparatın tərkibindəki vitaminlərin miqdarı uşaqların və yeniyetmələrin tələbatına uyğundur.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 24 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...