+2 səs
181 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

Vobe-muqos e dərmanı 

1 cavab var:

0 səs
Təsiredici maddə: 1 tabletin tərkibində 40 mq ximotripsin, 40mq tripsin, 100 mq papain vardır. Köməkçi maddəhr: laktoza, mikrokristallik sellüloza, makroqol 6000, kopovidon, maqnezium-stearat, susuz kolloidal sillisium 4-oksid, povidon, krospovidon, metakril tursusunun sopolimeri - metil metakrilat (1:1), ag toz, trietilsitrat, vanilin.
Tabletləri yeməkdən 30-40 dəqiqə əvvəl, və ya yeməkdən 2 saat sonra agızda çeynəmədən 200ml maye ilə qəbul etmək lazımdır. Virus xəstəlikləri zamanı. xəstəliyin əsas əlamətlərinin tam keçməsi dövrünə qədər, gündə 3 dəfə 3-5 tablet qəbul etmək məsləhət görülür. Agır herpetik infeksiyalar zamanı. gündə 3 dəfə 5 tablet qəbul etmək lazımdır. Müalicə kursunu 2-4 həftədən az olmayaraq, xəstəliyin əsas əlamətləri tam keçənə qədər davam etdirmək məsləhət görülür. Kurs müalicəsinin müddəti fərdi olaraq həkimlər tərəfindən müəyyən edilir. Müalicənin birinci günü, preparatın 3 dəfə 2 tablet qəbul edilməsi məsləhət görülür. Yadda saxlamaq lazımdır ki, müalicəni virus infeksiyasının ilk əlamətləri büruz verdikdə baslamaq lazımdır. Kimyəvi və ya süa müalicəsi dövründə, preparatın gündə 3 dəfə 3 tablet qəbul edilməsi məsləhət görülür. Göstəris olduqda dozanı artıraraq, gündə 3 dəfə 5 tablet qəbul etmək olar.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...