+2 səs
192 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

Vi̇ta full dərmanı

1 cavab var:

0 səs
VİTA FULL kombinəolunmuş preparat olub tərkibinə vitaminlər, minerallar, mikroelementlər və karotinoidlər daxildir.Vitaminlər insan orqanizminin normal həyat fəaliyyəti üçün vacib olan bioloji aktiv maddələrdir.Vitaminlər mübadilə prosesinin intensivliyinə nəzarət edir, immun sistemi aktivləşdirir, orqanizmin ətraf mühitin əlverişsiz faktorlarına qarşı davamlılığını artırır.Minerallar orqanizmin həyat fəaliyyəti proseslərinin normal gedişini təmin etmək üçün mühüm elementlərdir.Minerallar orqanizmin daxili mühitinin saxlanılması, turşu-qələvi müvazinəti, su-duz mübadiləsi və s. ücün vacibdir.Mikroelementlər bir çox fermentlərin prostetik qruplarının tərkibinə daxildir. Karotinoidlər antioksidantlar olub, orqanizmdə bir çox xəstəliklərə şərait yaradan(xərçəng, ürək-damar xəstəlikləri və s.) sərbəst radikalları neytrallaşdırır. Gözün görmə itiliyini yaxşılaşdırır. Qidada vitaminlər, minerallar, mikroelementlər, karotinoidlər çatışmadıqda , onlara tələbat artdıqda, həmçinin vitaminlərin endogen sintezinin, sorulmasının, paylanmasının, metabolizminin pozulması və ekskresiyasının artması hallarında VİTA FULL orqanizmin onlara olan ehtiyacını tamamilə ödəyir.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...