+2 səs
152 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

Vi̇tali̇ti̇ qold dərmanı 

1 cavab var:

+1 səs
 
VİTALİTİ QOLD orqanizmin normal həyat fəaliyyətini maksimal səviyyədə qoruyan və saxlayan vitaminlərin, mineralların tam və balanslaşdırılmış kompleksidir. VITALITI QOLD-un tərkibinə daxil olan saflor yağı vitamin və mineralların təsirini artırır və gücləndirir. O, kompleks aktiv maddələrdən (doymamış yağ turşuları - linol, olein, palmitin,stearin) ibarət olub, orqanizmin müxtəlif fünksiyalarına müsbət təsir göstərir, belə ki, qanda xolestrolun səviyyəsini azaldır, ürək-damar sisteminin, qaraciyərin, beynin funksiyalarına müsbət təsir göstərir. VİTALİTİ QOLD-un bir həbi: Orqanizmin vitamin və mikroelementlərə gündəlik tələbatını tam ödəyir, immuniteti artırır, maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır, zərərli vərdişlərin nəticəsindən, qeyri əlverişli ekologiyanın təsirindən qoruyur, yüksək emosional, fıziki və əqli gərginlik zamanı orqanizmə kömək edir, həyat keyfıyyətini artırır.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...