+2 голосов
132 просмотров
от в категории Tibb, Sağlamlıq

Vi̇tri̇ks dərmanı 

1 Ответ

+1 голос
от
 
Лучший ответ
Vitamin B1 - orqanizmdə fosforlaşma prosesi nəticəsində bir çox fermentativ proseslərin kofermenti olan kokarboksilazaya çevrilir. Tiamin hüceyrə səviyyəsində karbohidrat və zülal mübadiləsini tənzimləyir, yağ mübadiləsində vacib rol oynayır. Vitamin B1 sinapslarda sinir impulslarının ötürülməsində aktiv iştirak edir. Vitamin B6 - mərkəzi və periferik sinir sisteminin normal funksiyasını təmin edir. Fosforlaşmış forması amin turşularının mübadiləsində iştirak edən kofermentdir. Dofamin, noradrenalin, histamin və QAYT kimi bir çox neyromediatorların biosintezində iştirak edir. Vitamin B12 - qanvaranma prosesində və eritrositlərin yetişməsində vacib rol oynayır. Sinir sisteminin nuklein turşularının və lipid tərkibinin serebrozid və fosfolipidlərin sintezində iştirak edir. Siankobalamin kofermenti olan metilkobalamin və adenozilkobalamin hüceyrə replikasiyası və böyüməsi üçün vacibdir.

Похожие вопросы

+1 голос
1 ответ
спросил 26 Дек, 20 от аноним в категории Tibb, Sağlamlıq
+1 голос
1 ответ
спросил 26 Дек, 20 от аноним в категории Tibb, Sağlamlıq
+1 голос
1 ответ
спросил 26 Дек, 20 от аноним в категории Tibb, Sağlamlıq
+1 голос
1 ответ
спросил 26 Дек, 20 от аноним в категории Tibb, Sağlamlıq
+1 голос
1 ответ
спросил 26 Дек, 20 от аноним в категории Tibb, Sağlamlıq
...