+2 səs
150 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

Vi̇tri̇ks dərmanı 

1 cavab var:

+1 səs
 
Vitamin B1 - orqanizmdə fosforlaşma prosesi nəticəsində bir çox fermentativ proseslərin kofermenti olan kokarboksilazaya çevrilir. Tiamin hüceyrə səviyyəsində karbohidrat və zülal mübadiləsini tənzimləyir, yağ mübadiləsində vacib rol oynayır. Vitamin B1 sinapslarda sinir impulslarının ötürülməsində aktiv iştirak edir. Vitamin B6 - mərkəzi və periferik sinir sisteminin normal funksiyasını təmin edir. Fosforlaşmış forması amin turşularının mübadiləsində iştirak edən kofermentdir. Dofamin, noradrenalin, histamin və QAYT kimi bir çox neyromediatorların biosintezində iştirak edir. Vitamin B12 - qanvaranma prosesində və eritrositlərin yetişməsində vacib rol oynayır. Sinir sisteminin nuklein turşularının və lipid tərkibinin serebrozid və fosfolipidlərin sintezində iştirak edir. Siankobalamin kofermenti olan metilkobalamin və adenozilkobalamin hüceyrə replikasiyası və böyüməsi üçün vacibdir.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...