+1 səs
150 baxış
Elm, Təhsil, Dillər bölməsində

Ağır əlvan, yüngül, qiymətli, çətin əriyən və nadir metallara müvafıq olaraq hansılar aiddir? 

1 cavab var:

0 səs
ağır əlvan metallara mis, qalay, qurğuşun, sink, nikel, yüngül metallara alüminium, titan, maqnezium, qiymətli metallara qızıl, gümüş, platin, çətin əriyən metallara volfram, molibden, nadir metallara uran, germanium aiddir.
...