+1 səs
263 baxış
Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində

Atmosfer neçə qatdan ibarətdir və bu qatlar hansılardır? 

1 cavab var:

+1 səs
 
5 qatdan ibarətdir: 1. Troposfer atmosferin alt qatı olub, orta qalınlığı 11 km, ekvatorda 17-18 km, mülayim enliklərdə 10-11 km, qütblərdə 7-8 km-dir, 2. Stratosfer troposferin üzərində yerləşib, qalınlığı 55 km-ə qədərdir, 3. Mezosfer stratosferin üstündə 55-80 km arasında yerləşir. Mezosferdə qütb parıltısı olur, 4. Termosfer mezosferin üzərində 80 km-dən 800-1000 km arasında yerləşir. Bu qat Günəşin zərərli rentgen süalarını udaraq,onların yerə düşməsinin qarşısını alır. Bu qat bəzən ionosfer adlandırılır, Ekzosfer ən üst təbəqə olub, 10000 km-ə qədər davam edir.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 18 Yanvarda, 20 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
0 səs
0 cavab
soruşub 30 İyunda, 21 anonim
+3 səs
1 cavab
soruşub 02 Yanvarda, 21 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+3 səs
3 cavab
soruşub 18 Yanvarda, 20 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
...