+2 səs
72 baxış
Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində

Dünyada tükənən və tükənməyən təbii resurslar hansılardır?

1 cavab var:

+1 səs
 
tükənən təbii resurslar iki qrupa bölünür: bərpa olunan -torpaq, su, meşə və heyvan resursları, bərpa olunmayan mineral resurslar (faydalı qazıntılar). Faydalı qazıntılar da filiz (metal) və qeyri-filiz (yanacaq, kimyəvi və tikinti xammalından ibarətdir) növlərinə bölünür. Tükənməyən təbii resurslar günəş eneriisi, geotermal enerii, qabarma-çəkilmə eneriisi.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
+1 səs
1 cavab
+1 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
soruşub 25 Dekabrda, 20 anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
+2 səs
1 cavab
...