+2 👍
188 👀
Elm, Təhsil, Dillər

Azərbaycan dilində neçə cümlə üzvü vardır və hansılardır? 

1 Ответ

+1 👍
 
Лучший ответ
5 cümlə üzvü vardır: mübtəda, xəbər, tamamlıq, təyin, zərflik.
...