+1 səs
140 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

Zi̇nset dərmanı 

1 cavab var:

0 səs
Təsiredici maddə: Hər 5ml - şərbətin tərkibində 5 mq setirizin-hidroxlorid (BP) vardır. Köməkçi maddələr: Propilparaben, metilparaben, susuzlaşdırılmış natrium asetat, qliserin, saxaroza, distillə olunmuş su, banan esensiyası, buzlu sirkə turşusu.
Setirizin antiallergik, farmakoloji dozalarda zəif yuxugətirici təsirə malik güclü antihistamin maddədir. O H1-histamin reseptorlarin selektiv antagonistidir, digər reseptorlara isə nəzərəçarpan təsir göstərmir. Buna göre de faktik olaraq antixolinergik və antiserotonin effekti yoxdur. Setirizin allergik reaksiyanın ilkin fazasında histamin mediatorunu inhibə edir, həmçinin onun ifrazını azaldır. 10 mq. dozada setirizin qəbul etdikdən 30 – 60 dəq sonra 0.3 mkq/ml həddində qanda yüksək konsentrasiyası yaranır. Yarımparçalanma dövrü təxminən 11 saatdır. Absorbsiyası çox konsistentdir. Böyrək klirensi 30 ml/dəq və ekskresiyası təxminən 9 saatdır. Setirizin hidroxlorid plazma zülalları ilə davamlı birləşir.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...