+1 səs
151 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

Ultragetsi̇n dərmanı 

1 cavab var:

0 səs
Təsiredici maddələr: 1 tabletin tərkibində 5 mq medroksiprogesteron asetat vardır. Köməkçi maddələr: laktoza monohidrat, qarğıdalı nişastası, povidon K25, maqnezium stearat, distillə suyu
Ultragestin – progesteronun törəməsi olub, progestiv təsir göstərir; androgen və estrogen aktivliyinə malik deyildir. Müvafiq dozalarda hipofizdən qonodotrop hormonların (xüsusən lüteinizəedici) sekresiyasını inhibə edir, follikulların yetişməsi və ovulyasiyanın qarşısını alır. Ultragestin həmçinin endometriumun sekretor dəyişikliklərini tormozlayır, uşaqlıq boynu seliyinin özlülüyünü artırır. Uşaqlıq yolu epitelinin yetişməsi indeksində ara hüceyrələrin sayını artırır. Estrogenlərin normal konsentrasiyasında poliferativ endometriumun sekretor endometriuma transformasiyasına səbəb olur. Preparat menopauza dövründə qadınlarda vazomotor simptomatikanın təzahürünü azaldır.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...