+1 səs
172 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

Uncaston® 600 dərmanı 

1 cavab var:

0 səs
Asetilsisteyinin sərbəst sulfhidril qrupları bəlğəmin qlikoproteinlərin disulfid rabitələrini qırır və bununla da irinli-selikli sekresiyaya mukolitik təsir göstərir.Preparatın bu xüsusiyyəti ən çox pH 6-8 olduqda müşahidə olunur ki, bu da asetilsisteinin ağciyər toxumasında yüksək konsentrasiyada yığılmasına şərait yaradır. Bəlğəmi durulaşdıraraq, onun sıxlığını və qatılılığını azaldır. Bronxial sekretin xaric olmasını asanlaşdıraraq, tənəffüsü yaxşılaşdırır və ağciyər funksiyasının tənzimlənməsində iştirak edir.Asetilsistein DNT-yə təsir etmir. Asetilsistein antioksidant xüsusiyyətə malikdir. Asetilsistein sisteinin ayrılması nəticəsində ağciyərdə və qaraciyərdə qlütationun sintezini tənzimləyir. Asetilsistein sərbəst radikalları özünə birləşdirərək, hüceyrəni onların zədələyici təsirindən qoruyur. Bromelayn ananasdan alınmış aktiv proteolitik fermentdir.Bromelayn bronxitlər,tonzillitlər və digər iltihabi xəstəliklər zamanı iltihabəleyhinə təsir göstərir. Kəskin kataral xəstəliklərdə bromelayn toxumaların ödemini aradan qaldırır,selikli qişalara iltihabəleyhinə təsir göstərir.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...