0 səs
1,032 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

Urobest dərmanı 

1 cavab var:

0 səs
Urobest kombinə edilmiş bitki mənşəli vasitədir. Kompleks diuretik, uroseprik, iltihabəleyhinə, antibakterial, spazmolitik və litolitik təsirə malikdir. Bitkilərin tərkibində olan efir yağları və digər komponentlər lipoksigenaza fermentinin, həmçinin leykotrienlərin sintezini inhibə edərək iltihabəleyhinə təsir göstərir. Urobest həmçinin antibiotikoterapiyanın effektini gücləndirir. Vasitə tərkibinə daxil olan komponentlər hesabına sidikdə kalsium, hidroksiprolin və oksalat turşusunun miqdarını azaldaraq daşların əmələ gəlməsini ləngidir, daşların yumşalmasına və onların demineralizasiyasına səbəb olur. Urobest duzların və xırda daşların böyrək ləyənindən və sidik axarlarından yuyularaq xaric olmasını təmin edir. Sidik axarlarının əzələlərini boşaldaraq daşların xaric olmasını asanlaşdırır.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...