+1 səs
252 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

Uri̇ber c dərmanı 

1 cavab var:

0 səs
Quşüzümü ekstraktının (504mq) sidik çıxarıcı yolların iltihabi xəstəliklərində effektiv rolu insanlara çoxdan məlum idi. Araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur ki, quşüzümü ekstraktı tərkibində bir sıra bioloji aktiv maddələr saxlayır: Proantosianid (PAC), Ursol, Benzoy turşusu, Fenol birləşmələri, Hidroxinon törəmələri, flavonoidlər, vitaminlər (C, B1, B2, karotin) və makro və mikroelementlər (Fe, Mn, Zn, Cr, Co, Cu). Proantosianidlər (PAC) – Antiadgeziv, iltihab əleyhinə, immunstimuləedici təsir göstərir. Urobakteriyaların adhezin P və fimbriyalarını ingibə edərək hüceyrə membranlarının strukturunu pozur. Urobakteriyaların sidik yolları epitelinə yapışmasının qarşısını alır, yəni antiadgeziv təsir göstərir. Selikli qişada prostoqlandin sintezini ingibə edərək iltihab əleyhinə təsir göstərir, sidik yollarında olan iltihabı aradan qaldırır. İmmuniteti gücləndirərək kanserogen maddələrə və viruslara qarşı müqaviməti artırır. Ursol və Benzoy turşuları - Mühitin PH-ı turşuluğa doğru dəyişdiyinə görə urobakteriyaların inkişafının qarşısını alır, uroantiseptik təsir göstərir. Fenol birləşmələri, üzvi turşular, C vitamini - E.coli, Staphylococcus aureus, Clebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis bakteriyalarına qarşı bakterisid təsir göstərir. Hidroxinon törəmələri - Sidikqovucu təsirə malikdir, vezikoureteral reflüks, prostat vəzinin hiperplaziyası zamanı sürətlənən çökmə və daşəmələgəlmə prosesini ləngidir. Quşüzümü ekstraktı mədəaltı vəzin funksiyasını stimulə edir, diabetli xəstələrdə istifadəsi məsləhət görülür, şiş hüceyrələrinin yaranmasını və inkişafını törədən fermentləri inaktivləşdirərək şiş hüceyrələrinin əmələ gəlmə və böyüməsinin qarşısını alır. C vitamini və E vitamini - sərbəst radikalları neytrallaşdıraraq orqanizmi onların mənfi təsirindən qoruyur, antioksidant təsir göstərir. Damar divarının elastikliyini və keçiriciliyini normallaşdıraraq kapilyar ulduzcuqların yaranmasının qarşısını alır. Uriber C aşağıdakı təsirlərə malikdir: - Uroantiseptik - Antiadgeziv - Antibakterial - Diuretik - Iltihab əleyhinə - Spazmolitik - Antioksidant - İmmunostimulyator Uriber C-nin üstünlükləri: - Bitki mənşəli uroseptikdir - Antibiotik və sulfanilamidlərlə sinergist təsir göstərir, birgə təyin olunarsa klinik effektliyini gücləndirir - Əlavə və əks təsirləri yoxdur - Hamilələrdə və süd verən analarda istifadəsi mümkündür

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 25 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 24 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 17 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 17 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...