+1 səs
573 baxış
Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində

Dominion nədir?

4 Cavab

0 səs
 

Dominion (ing. “dominion” - malik olma, hakimiyyət) - Britaniya imperiyasının və ya onun müstəmləkələrinin müstəqillik alıb, bununla belə dövlət başçısı kimi ingilis monarxım - kraliçanı qəbul edən hissələrinin adıdır. 50-yə yaxın müstəqil dövlət, o cümlədən Kanada, Avstraliya İttifaqı, Hindistan, Qana, Yeni Zelandiya və s. Britaniya Millətlər İttifaqında (və ya sadəcə birliyində) birləşib.

0 səs
Böyük Britaniya imperiyasının tərkibində ingilis kralını dövlət başçısı kimi tanıyan və özünüidarə hüququ olan ölkə.

İngilis monarxını Demarşda general-qubernator təmsil edir. İlk Demarşlar Kanada (1867), Avstraliya İttifaqı (1901), Yeni Zelandiya (1907) və İrlandiya (1921) olub. 1947-ci ildə Britaniya birliyi yarandıqdan sonra həmin termin “Birlik üzvü” anlayışı ilə əvəzlənib. Britaniya birliyinə daxil olan bəzi ölkələr (Kanada, Yeni Zelandiya və s.) XXI əsrdə də ənənəyə sadiq qalaraq ingilis kraliçasını dövlət başçısı kimi tanıyır. Lakin bu, formal xarakter daşıyır, çünki onlar müstəqil dövlət statusu daşıyır.
0 səs
Britaniya imperiyasının özünü idarə edən hissəsi (keçmiş müstəmləkəsi).
0 səs
Özünü idarə hüququ olan ölkə adlanır

Oxşar suallar

+3 səs
3 cavab
soruşub 28 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
0 səs
0 cavab
soruşub 10 Noyabrda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
0 səs
4 cavab
soruşub 20 Mayda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+2 səs
5 cavab
soruşub 18 Apreldə anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 02 Martda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
...