+2 səs
152 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

Tobradeks dərmanı 

1 cavab var:

0 səs
Tobramisin - Str.Tenebrarius tərəfindən hasil edilən aminoqlikozidlər qrupuna daxil olan antibiotikdir, geniş spektrli antibakterial təsirə malikdir, Qram-müsbət və Qram-mənfi mikroorqanizmlərə qarşı aktivdir: stafilokoklar, o cümlədən Staphylococcus aureus və Staphylococcus epidermidis, həmçinin penisillinə qarşı davamlı olan ştamlar; streptokoklar, o cümlədən A qrupunun bəzi α-β- hemolitik növləri, bəzi qeyri-hemolitik növlər, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Escherchia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes, Proteus mirabilis, Morganella morganii, Proteus vulgaris, Haemophilius influenzae və Haemophilius aegyptius, Moraxella lacunata, Acinetobacter calcoaceticus (Herekkea vaginacola) və Neisseria cinsinin bəzi növləri. Deksametazon qlükokortikosteroidlərə aid olub, güclü iltihabəleyhinə, antiallergik və desensibilizəedici təsir göstərməklə yanaşı, antieksudativ və antifibroblastogen xüsusiyyətlərə də malikdir. Deksametazon iltihabi prosesi aktiv şəkildə dəf edir - praktiki olaraq natriumun və suyun orqanizmdə ləngiməsinə səbəb olmur. Antibakterial komponent olan Tobramisinlə kombinasiya infeksion proses riskini aşağı salmağa imkan verir.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...