+2 səs
238 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

Tonzi̇lami̇n-af dərmanı 

1 cavab var:

0 səs
100 ml məhluida vardır: Benzidamin hidroxlorid - 150 mq. Köməkçi maddələr: nipagin, mentol, natrium saxarinat, natrium bikarbonat, qliserin, etanol 96%, rəngləyici, distillə suyu.
Qeyri steroid iltihab əleyhinə preparatdır. İltihab əleyhinə və ağrıkəsici təsir göstərir. Təsir mexanizmi hüceyrə membranını möhkəmləndirmək, tsiklooksigenaza fermentini inhibasiya edib, prostaqlandinlərin sintezini pozmaqla bağlıdır. Preparatın ağrıkəsici effekti daha çox iltihabla bağlı ağrılarda müşahidə olunur. Aspirinəbənzər preparatlarla kombinə olunmuş şəkildə istifadə etdikdə qızdırmasalıcı təsir də göstərir.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...