0 səs
135 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

Troksi̇-geli

1 cavab var:

0 səs
Trokserutin venatonuslandırıcı, angioprotektor, ödem əleyhinə, antioksidant və iltihab əleyhinə təsirə malikdir. Trokserutin oksidləşmə-reduksiya prosesində iştrak edərək hialuronidazanı məhdudlaşdırır, hüceyrə membranının hialuron turşusunu stabillləşdirir və kapillyarların keçiriciliyini və kövrəkliyini azaldır, onların tonusunu artırır.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 24 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 23 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 22 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...