+1 səs
138 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

Tri̇akort dərmanı 

1 cavab var:

0 səs
Ftorlaşdırılmış qlükokortikosteroid preparatı olub, nəzərə çarpan iltihab əleyhinə, allergiya əleyhinə və antiekssudativ təsirlər göstərir. Hüceyrə-hədəflərdə yerləşən spesifik zülal reseptorları ilə qarşılıqlı təsir göstərir, kortikoid-asılı genlərin ekspressiyasını tənzimləyir və bunun nəticəsində zülal sintezinə təsir göstərir. İltihab mediatorların (histamin, kinin, prostaqlandin və lizosomal fermentlərin) əmələ gəlməsini, xaric olunmasını və aktivliyini azaldır. İltihab ocağına hüceyrələrin miqrasiyasını dayandırır; iltihab ocağında damarların yüksək keçicilliyi və vazodilatasiyanı azaldır. Leykosit membranaların lizosomal fermentlərini stabilləşdirir; anticisimlərin sintezini dayandırır və antigenin müəyyən olunmasını pozur. Makrofaq və leykositlərdən interleykin İ, interleykin İİ və qamma-interferonun azadolunmasını tormozlayır. Lipokortinin əmələ gəlməsini gücləndirir, eozinofillərlə iltihab mediatorların xaric olunmasını dayandırır və tutgun hüceyrə membaranalarını stabilləşdirir. Bütün bu effektlər hüceyrələrdə mexaniki, kimya ya immun zədələnmələrə qarşı iltihabi reaksiyanın dayandırılmasında iştirak edirlər.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...