+1 səs
159 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

Tri̇xopol dərmanı 

1 cavab var:

0 səs
Metronidazol 5-nitroimidazol törəməsi olub, bakterisid təsirli DNT-Tron preparatdır. Metronidazolun təsir mexanizmi bundan ibarətdir ki, metronidazolun 5 nitroqrupu anaerob mikroorqanizmlərin və ibtidailərin hüceyrədaxili nəqliyyat proteinləri tərəfindən bərpa olunur. Bərpa olunmuş 5-nitroqrupp mikroorqanizmlərin hüceyrə DNT-si ilə qarşılıqlı əlaqə yaradır, onların nuklein turşularının sintezini tormozlayır. Bu isə mikrooqranizmlərin məhvinə gətirib çıxarır. Metronidazol mikrobəleyhinə və protozeya əleyhinə geniş təsirspektrinə malik maddədir. Preparat Trichomonas vaginalis, Giarolia intestinalis, Entamaeba histolytica, Lamblia intestinalis, Balantidium coli, Blastocystis nominis, Helicobacter pylori, obliqat anaerob və (sporəmələgətirən və gətirməyən) Bacterodes spp. (V.fragilis, B. ovafus, B.distasonis, B.thetaitaomierou, B.vulgatus), Fusobacterium spp, Clostdium spp, Peptosteptococcus spp, Peptococcus spp, Eubacterimun həssas ştammlarına münasibətdə üyksək aktivlik göstərir. Metronidazol fakultativ anaerob bakteriya Garolnerella vaginalis münasibətdə də aktivdir.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...