+2 👍
157 👀
Şəxslər, Tarix

Çarlz Robert Darvin kim olmuşdur? 

1 Ответ

+1 👍
 
Лучший ответ
ingilis naturalisti və səyyahı, çağdaş təkamül nəzəriyyəsinin təməlini qoymuş ingilis təbiətşünası. 1859-cu ildə özünün məşhur Növlərin mənşəyi kitabını yazmışdır.

Похожие вопросы

+2 👍
1
+2 👍
1
+2 👍
1
+2 👍
1
+2 👍
1
...