+1 səs
139 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

Si̇loksan dərmanı 

1 cavab var:

0 səs
Sorulması: Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, terapiyanın ilk iki günü ərzində hər iki saatdan bir və sonrakı 5 gün ərzində hər dörd saatdan bir preparatın hər iki gözə tökülməsi zamanı siprofloksasinin qanda maksimal qatılığı 5nq/ml»dən çox olmur. Orta qatılıq adətən 2,5 nq/ml-dən çox olmur. Mikrobiologiya: in vitro olaraq siprofloksasinin qram-müsbət və qram-mənfi mikroorqanizmlərin geniş spektrinə münasibətdə aktiv olduğu müəyyən edilmişdir. Onun bakterisid təsviri bakteriyaların DNT-nin sintezində iştirak edən DNT-piraza fermenti ilə qarşılıqlı təsirdə olması ilə bağlıdır. Müəyyən edilmişdir ki, siprofloksasin aşağıda göstərilən mikroorqanizmlərin əksər ştamlarına münasibətdə həm in vitro, həm də kliniki təcrübələrdə effektlidir: Qram-müsbət mikroorqanizmlər: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidemidis, Staphylococcus pneumoniae, Staphylococcus viridans. Qram-mənfi mikroorqanizmlər: Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens. Aşağıdakı mikroorqanizmlər üçün siprofloksasinə qarşı həssaslıq in vitro olaraq müəyyən edilmişdir, lakin bu məlumatların kliniki əhəmiyyəti məlum deyil: Qram-müsbət mikroorqanizmlər: Enterococcus faecalis fəksərştamlaryalnız orta dərəcədə həssasdırlar), Staphylococcushaemolyticus, Staphylococcus hominis, Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus pyogenes; Qram-mənfi mikroorqanizmlər: Acinobacter calcoaceticus subsp.anitratus, Aeromonasadvias, Aeromonas hydrophila, Brucella melitensis, Campylobacter coli, Campylobacter jujuni, Citrobacter diversus, Citrobacter freundi, Edwarsiella larda, Ehterobacter cloacae, Escherichia coli, Haemophilus ducroyl, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumöniae, Klebsiella oxyloca, Leginella pneumophila, Moraxella catarrhalis, Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Pastcurolla multicoda, Proteus mirablis, Proteus vulgaris, Prövidəncia stuartil, Salmonella typhi, Shigella sonnei, Shigella flexneri, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus, Vorcinia enterocolitica. Digər mikroorqanizmlər: Chlamydia trachomatis forta dərəcəli həssaslıq), Micobactehum tuberculosis (orta dərəcədə həssaslıq), Pseudomonas copacia əksər ştamları və Pseudomonas maltophilla bəzi ştamları əksər anaerob bakteriyalar kimi, Bactemides fragilisvə Clostridium diffisile daxil olmaqla əksər anaerob bakteriyalar. Minimal bakterisid konsentrasiya adətən minimal ingibəedici qatılıqdan 2 dəfə çox olmur. Siprofloksasinə qarşı rezistentlik adətən tədricən inkişaf edir. Kliniki müayinələr: SİLOKSAN-ın göz məhlulu ilə terapiya nəticəsində buynuz qişada xorası olan xəstələrin 76%-ində kliniki sağalma, 92%-ində isə xoraların tam epitelizasiyası müşahidə olunmuşdur.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...