+1 səs
136 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

Sulfasi̇l dərmanı 

1 cavab var:

0 səs
Təsiredici maddə: 1 ml məhlulun tərkibində 100% maddəyə görə hesablandıqda 200 mq və ya 300 mq natrium-sulfasetamid olur. Köməkçi maddələr: natrium tiosulfat, 1 M xlorid turşusu məhlulu (pH 8,0-ə qədər), inyeksiya üçün su
Sulfasil qrammüsbət və qrammənfi bakteriyalara: streptokokklara, pnevmokokklara, qonokokklara, bağırsaq çöpünə, xlamidiyalara, aktinomisetlərə münasibətdə bakteriostatik effekt göstərir. Preparatın təsir mexanizmi para-aminobenzoy turşusu ilə (PABT) konkurent antoqonizm təşkil etməsi və dihidropteroatsintetaza fermerstinin konkurent dəf olunması ilə bağlıdır (nəticədə purin və pirimidin əsaslarının sintezi üçün lazını olan tetrahidrofol turşusunun sintezi pozulur. Nəticədə bakteriya hüceyrəsinin nuklein turşularının (DNT və RNT) sintezi pozulur və onların çoxalması ləngiyir.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...