+2 səs
205 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

Qamalat b6 dərmanı 

1 cavab var:

0 səs
QAMALAT B6 preparatının xüsusiyyətləri onun tərkibinə daxil olan komponentlərdən asılıdır.Tərkibindəki serebrotonik aminturşular (GABA, GABOB), yüngül sedativ maddə (maqnezium qlütomat hidrobromid) və B6 vitaminin kofermenti baş beyinə energetik və neyrorequləedici təsir göstərir. QAYT (GABA) - əsas mediator olub, mərkəzi tormozlanma prosesslərində iştirak edir; QAYT təsirindən beynin energetik prosessləri aktivləşir.toxumaların tənəffüs aktivliyi artır, beynin qlükozanı mənimsəməsi və qan dövranı yaxşılaşır. Serebral patologiya zamanı baş beyində sinir prosesslərinin dinamikasını, yaddaşı və düşüncəni (nootrop təsir) yaxşılaşdırır. Amin turşular və vitamin B6 beynin mübadiləsində iştirak edir və sinir hüceyrələrinin energetik potensialını artırır. QAMALAT B6 intelektual keyfiyyətin səviyyəsini artırır, beyin qan dövranının pozulmasından sonra hərəkətin və nitqin bərpa olunmasına yaxşı kömək edir. QAMALAT B6 tərkibindəki vitamin B6 stresi və həyəcanı aradan qaldırır.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 24 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...