+1 səs
175 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

Omeprazol 20 mq kapsulu 

1 cavab var:

0 səs
Təsiredici maddə: 1 kapsulda omeprazolun 8,5%-li pelleti şəklində 20 mq omeprazol vardır. köməkçi maddələr: mannitol, saxaroza, kalsium-karbonat, laktoza, dinatrium hidroortofosfat, ntrium laürilsulfat, hidroksipropilmetilsellüloza, metakril turşusu L30D, propilenqlikol, setil spirti, natrium hidroksid, polisorbat 80, povidon S-630, titan dioksid (E 171). Kapsulun tərkibi: titan dioksid (E 171), metilparahidroksibenzoat, propilparahidroksibenzoat, jelatin.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 23 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 25 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 24 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 24 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...