+2 səs
256 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

Metrogi̇l tabletkası

1 cavab var:

0 səs
METROGİL® 200 mq-lıq tabletlər: Təsiredici maddələr: bir tabletin tərkibində 200 mq Metronidazol vardır. Köməkçi maddələr: qarğıdalı nişastası, silisium dioksid, hidrogenləşdirilmiş gənəgərçək yağı, rəngləyici kimi çəhrayı Opadray II 85G54815, distillə suyu. METROGİL® 400 mq-lıq tabletlər: Təsiredici maddələr: bir tabletin tərkibində 400 mq Metronidazol vardır. Köməkçi maddələr: qarğıdalı nişastası, povidon, maqnezium stearat, kolloidli silisium dioksid, rəngləyici kimi narıncı Opadray II 85G53070, distillə suyu.
Antimikrob və antiprotozoy dərman vasitəsi.

Oxşar suallar

0 səs
1 cavab
soruşub 22 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 22 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 22 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 22 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 25 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...