+2 səs
140 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

Metrogi̇l geli

1 cavab var:

0 səs
Təsiredici maddə: 1 qr gelin tərkibində 10 mq Metronidazol vardır. Köməkçi maddələr: propilhidroksibenzoat, metilhidroksibenzoat, propilenqlikol, natrium-edetat, natrium-hidroksid, karbomer 940, təmizlənmiş su.
Antimikrob və antiprotozoy maddə

Oxşar suallar

0 səs
1 cavab
soruşub 22 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 22 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 22 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 22 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 24 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...