+1 səs
150 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

Memotropi̇l məhlulu

1 cavab var:

0 səs
Təsiredici maddə: 60 ml (1 flakon) məhlulun tərkibində 12 q, 1 ml məhlulun tərkibində 0,2q pirasetam vardır. Köməkçi maddələr: natrium-asetat trihidrat, buzlu sirkə turşusu, inyeksiya üçün su.
Diqqət çatışmazlığı və hiperaktivlik sindromu (DÇHS) zamanı istifadə olunan psixostimulyatorlar və nootrop preparatlar.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 22 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 22 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 18 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...