+2 səs
144 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

Marsi̇ançi̇ki̇ spreyi

1 cavab var:

0 səs
Marsiançiki siropu - uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş, xüsusi vitamin və mineral kompleksidir. Siropun tərkibindəki vitamin və minerallar uşaq orqanizminin sağlam boy artımı və inkişafı üçün həyati vacib əhəmiyyət daşıyır. Bu vitamin və mineralların miqdarı gündəlik normaya uyğundur. Bundan əlavə, preparatın tərkibində A komponentdən ibarət uşaq orqanizminin təbii müqavimətini (immun sistemini) artıran unikal İmmunoaktiv kompleksi var: Beta qlükan, Biofiavonoldlər, Vitamin C və Sirik. Marsiançiki siropunun tərkibinə daxil olan vitamin, mineral və digər aktiv komponentlər böyüyən uşaq orqanizmi üçün zəruri və çox faydalıdır. Bununla yanaşı tərkibinə rəngləyici, dadlandırıcı, aleyron turşusu və digər allergenlər daxil olmadığı üçün bu multivitamin siropu tamamilə təhlükəsizdir. Xoşagələn dadı vardır və bir yaşdan başlayaraq uşaqlara istifadə etmək olar. Effektləri: İmmunaktiv kompleks uşağın təbii müqavimətini artırır; Uşağın sağlam böyüməsini və düzgün inkişafını təmin edir; İştahanı artırır; Sağlam diş, dəri, dırnaq və sümüklər üçün vacibdir; Aktiv fiziki, əqli inkişaf və sağalma dövründə məsləhət görülür.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 22 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 17 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 17 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...